វីដេអូកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រោមប្រធានបទ «ការងារសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្មក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និង...

កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រោមប្រធានបទ «ការងារសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្មក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News