រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទី្ធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស-និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទី្ធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស-និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ក្រសេកកោង នៅខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News