រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទី្ធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅវិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទី្ធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅវិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន កំពតក្រុង ខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News