វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ស្នើដល់ លធ.ខប ទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ ហើយត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ស្នើដល់ លធ.ខប ទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ ហើយត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតឱ្យបានទូលំទូលាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News