វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប ស្តីពី «ការងារអប់រំ ការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ »

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News