រូបភាពសកម្មភព នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប ស្ដីពី  ការងារអប់រំ  ការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន  និងកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង...

រូបភាពសកម្មភព នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប ស្ដីពី  ការងារអប់រំ  ការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន  និងកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង  អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ  ព័ត៌មាន  និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  នៅសាលប្រជុំ សាលា ធនធាន  ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News