រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងដំណេីរការបោះឆ្នោត ជូនដល់មន្ត្រី គ.ជ.ប នៅសាលប្រជុំ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តបាត់ដំបង...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម  ម៉ុក  ដារ៉ា  អគ្គលេខាធិការរង  គ.ជ.ប  អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី  ការដាក់  ការទទួល   និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងដំណេីរការបោះឆ្នោត  ជូនដល់មន្ត្រី  គ.ជ.ប នៅសាលប្រជុំ  មន្ទីរអប់រំ យុវជន  និងកីឡា  ខេត្តបាត់ដំបង នា រសៀល ថ្ងៃ ទី ១០  ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២២ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News