រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិ ក្រុងសេអ៊ូល ស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធអន ឡាញ ក្រោមប្រធានបទ ស្ដីពី លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការឆ្លើយតបទៅនឹង...

រូបភាពសកម្មភា ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិ ក្រុងសេអ៊ូល ស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធអន ឡាញ ក្រោមប្រធានបទ ស្ដីពី លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោត ក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News