រូបភាពសកម្មភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី គ.ជ.ប ស្ដីពីការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្ដឹង ក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃ...

រូបភាពសកម្មភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី គ.ជ.ប ស្ដីពីការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្ដឹង ក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News