រូបភាពសកម្មភាព វគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្តស្តីពី «សារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត» ត្រូវបានរៀបចំជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យ ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែន មេមុត ប្រមាណជាង ៣០០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ​ ព័ត៌មាន និង...

រូបភាពសកម្មភាព វគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្តស្តីពី «សារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត» ត្រូវបានរៀបចំជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យ ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែន មេមុត ប្រមាណជាង ៣០០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ​ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News