វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្តី​ពី​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​បិទ​បញ្ចប់​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778