វីដេអូព័ត៌មាន គ.ជ.ប៖ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តបាត់ដំបង បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News