សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រី​ លធ.ខប តំណាង​គណបក្សនយោបាយ និង​អង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778