វីដេអូកម្មវិធីប្រកួតឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «លក្ខខណ្ឌដើម្បីមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News