វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ អំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានបទ «ការប្ដឹង និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» វាគ្មិន លោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និង...

កម្មវិធីស្វែងយល់ អំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានបទ «ការប្ដឹង និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» វាគ្មិន លោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778