វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ អំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានបទ «នីតិវិធីនៃការស្នើសុំ និងចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» វាគ្មិន លោក ឌី ភីរុណ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នៃ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News