ចុះ​ថ្ងៃទី១៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​​ ឯកសារ​សម្រាប់​បម្រើឱ្យ​​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ ២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News