រូបភាពសកម្មភាពវគ្គអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិត នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២...

រូបភាពសកម្មភាពវគ្គអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិត នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យ ទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News