វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ទាំង ២៥ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ជូនក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News