វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ បានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News