ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ១ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News