សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៩ គ.ជ.ប ស្តីពី ការឈប់ប្រើប្រាស់ដែនជាតិ(Domain name)ដែលមានឈ្មោះ necelect.org.kh

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778