វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ល.ធ.ប ភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង ១៤ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីនិតិវិធីនៃកាផ្តល់លិខិតអញ្ជើញជូនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News