ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី​ដំណើរការនៃការធ្វើ​សមាហរណកម្មផ្ទេរ​បញ្ចូល​មន្ត្រី គ.ជ.ប ទៅក្នុងក្របខណ្ឌ និងនីតិវិធី​នៃការនៃការតែងតាំង​មន្រ្តីរាជការ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News