វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លធ.ខប ធ្វើការស្រង់ និងបូកសរុបស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានតាមឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់បម្រើការងារពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News