វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រឡងនៅ ល.ខ.ប ចំនួន ១៣ រួចមក គ.ជ.ប បន្តរៀបចំការប្រឡង ជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ដើម្បីបម្រើការងារនៅ លធ.ខប ចំនួន ១២ ផ្សេងទៀត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News