វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន ៥២៧រូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅ លធ.ខប ទាំង២៥

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News