វីដេអូប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ក្នុងវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់ និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃទី៦-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២...

 

 
Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News