វីដេអូព័ត៌មានថ្មី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាត់ និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ស្តីពី «ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២»

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News