គំរូពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News