វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអស់សុពលភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News