រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប មានមតិណែនាំ និងសំណេះសំណាលក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលសេដ្ឋាច័ន្ទ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅរសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News