វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ គ.ជ.ប បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News