រូបភាពសកម្មភាព​ ប្រគល់ ទទួលស្បោង “ឃ” និងកញ្ចប់ “ឃ ពិសេស” ពីគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News