រូបភាពសកម្មភាព ប្រគល់ ទទួលស្បោង “ឃ” កញ្ចប់ “ឃ ពិសេស” ពីគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីស្តីការ គ.ជ.ប និងឃ្លាំង គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News