រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីសំណើសុំពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យបណ្ដឹង/សំណុំរឿងលេខ ១៥០ ដល់លេខ ១៦០ នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News