វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News