រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្ដីពី "ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ និងសភាពការណ៍ទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២"...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្ដីពី "ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ និងសភាពការណ៍ទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២" នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News