ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News