វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បានចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូនសម្ភារ បរិក្ខារ និងឯកសាបោះឆ្នោត ចំនួន ៤ មុខ ពីឃ្លាំង គ.ជ.ប ទៅបណ្ដាខេត្តចំនួន ២៣ សម្រាប់ម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បានចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូនសម្ភារ បរិក្ខារ និងឯកសាបោះឆ្នោត ចំនួន ៤ មុខ ពីឃ្លាំង គ.ជ.ប ទៅបណ្ដាខេត្តចំនួន ២៣ សម្រាប់ម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។ ដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាល និងរាជធានីភ្នំពេញ គ.ជ.ប នឹងបន្តដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា និងថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News