រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ស្ដីពី ការពិនិត្យលទ្ធផលការងារកន្លងមក សភាពការណ៍ទូទៅមុនការបោះឆ្នោត ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ស្ដីពី ការពិនិត្យលទ្ធផលការងារកន្លងមក សភាពការណ៍ទូទៅមុនការបោះឆ្នោត ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News