វីដេអូសិល្បៈកំប្លែងក្នុងកម្មវិធីប្រកួតឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណតិ្តទី៥ ឆ្នា២០២២ (កម្មវិធីទី២)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News