វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «នីតិវិធីនៃការស្នើសុំ និងការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប...

កម្មវិធីស្វែងយល់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «នីតិវិធីនៃការស្នើសុំ និងការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News