វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំការជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីឱ្យបម្រើការងារនៅតាមគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News