វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត»...

កម្មវិធីស្វែងយល់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News