វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ប្រធានគណ:កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លើកឡើងជាថ្មីថា ដើម្បីបោះឆ្នោតបាន ប្រជាពេលខ្មែរទាំង ២ភេទ ត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ហើយត្រូវមានឯកសារផ្លូវការ ដូចជា...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ប្រធានគណ:កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លើកឡើងជាថ្មីថា ដើម្បីបោះឆ្នោតបាន ប្រជាពេលខ្មែរទាំង ២ភេទ ត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ហើយត្រូវមានឯកសារផ្លូវការ ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778