សេចក្ដី​​សម្រេច​ស្ដីពី​ការ​ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News