វីដេអូសេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត មេឃុំ ចៅសង្កាត់ និងមេភូមិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមខ្លួន និងត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោត ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News