សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥១ គ.ជ.ប.អគ្គ ស្ដីពីការចាក់ផ្សាយអំពីគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ នៅទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News