តារាងចាក់ផ្សាយអំពីគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ នៅទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778